Ms. Elena

Elena

Kids Model Hải Phòng

Quán quân fitness star 2016.

Top 30 Hoa hậu việt nam 2017.

Có kinh nghiệm 2 năm dạy mẫu .

More Info

038 9066 666