Người mẫu Minh Nguyệt

Minh Nguyệt

Người mẫu

Top 8 Vietnam nexttop model 2012

Top 8 Elite model Kinh nghiệm làm người mẫu 6 năm. - dạy và đào tạo người mẫu 3 năm.

More Info

038 9066 666